[LUG.ro] Software Libre en Java

Sebastián D. Criado lugro@lugro.org.ar
Sat, 23 Nov 2002 13:59:24 -0300


--------------Boundary-00=_0JG1CV6BWL5IBVWREE6H
Content-Type: text/plain;
 charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Les paso un link donde podrán encontrar un desarrollo de software libre bajo 
la plataforma JAVA.
Es un buen ejemplo a seguir ;-)

http://www.mycgiserver.com/~cursosjava/Index.html
- -- 
- --
Sebastián D. Criado - scriado@ciudad.com.ar
L.U.G.R.o - http://www.lugro.org.ar
GNU/Linux Registered User # 146768
- -------------------------------------------------------------------
"Si el Universo fuera un programa estaría hecho en C, y correría sobre
un sistema UNIX"
                          Anónimo.

			
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE937Pt8hmHQ8ZCg0IRAhX5AJ91kUqixEyX+ELMa8iOMBsiQj0OgQCfQFt1
uioqyCA9ZTunxjKGDqBzHw0=
=RlZQ
-----END PGP SIGNATURE-----

--------------Boundary-00=_0JG1CV6BWL5IBVWREE6H
Content-Type: text/html;
 charset="iso-8859-1";
 name="Attachment: 1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-1" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2920.0" name=3DGENERATOR></HEAD>
<BODY>
<P><FONT color=3D#0000ff face=3DArial size=3D2>Soft libre en Java para =
aquellos que=20
pueda interesarles.</FONT></P>
<P><FONT color=3D#0000ff face=3DArial size=3D2><A=20
href=3D"http://www.mycgiserver.com/~cursosjava/Index.html">http://www.myc=
giserver.com/~cursosjava/Index.html</A></FONT></P>
<P><FONT color=3D#0000ff face=3DArial size=3D2>saludos al =
grupo</FONT></P>
<P>&nbsp;</P><FONT color=3D#0000ff face=3DArial size=3D2>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<P><B><FONT color=3D#009900>Julio Oliveira</FONT></B><FONT =
size=3D-1>&nbsp; -=20
<B><FONT color=3D#3366ff>jOliveiraAR@yahoo.com.ar</FONT></B></FONT> =
<BR><FONT=20
size=3D-1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B><FONT =
color=3D#000000>Java=20
Developer - Ingenier=EDa en Software&nbsp;</FONT></B></FONT>=20
</FONT></P></BODY></HTML>

--------------Boundary-00=_0JG1CV6BWL5IBVWREE6H
Content-Type: text/x-vcard;
 charset="iso-8859-1";
 name="Attachment: 2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment;
	filename="=?iso-8859-1?Q?Julio_Oliveira_--_Grupos_JAVA_ver_pesta=F1a_-_Otros.vcf?="

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:-- Grupos JAVA ver pesta=F1a - Otros;Julio;Oliveira
FN:Julio Oliveira -- Grupos JAVA ver pesta=F1a - Otros
NOTE;ENCODING=3DQUOTED-PRINTABLE:Desarrollo de E-commerce - =
Tecnolog=3DEDa J2EE - Asesoramiento - Re-ingenier=3D
=3DEDa =3D0D=3D0A=3D0D=3D0ACursos Java Personalizados via Mail   --> =
Cursos_mail@ya=3D
hoo.com.ar =3D0D=3D0A             =
----------------------------------=3D
-----------------------------------=3D0D=3D0A=3D0D=3D0A   Grupos Java =
de Certific=3D
aci=3DF3n y Desarrollo - Rutinas - RUP - UML ( Owner )=3D0D=3D0A   =
----------=3D
-------------------------------------------------------------------------=
---=3D
----------------------------=3D0D=3D0AJavaCertArgentina=3D0D=3D0A--------=
-----------=3D
----------=3D0D=3D0A=3D0D=3D0AGrupo de Java Avanzado con ejercicios de =
examen para c=3D
ertificaciones JAVA=3D0D=3D0A=3D0D=3D0A	=
http://groups.yahoo.com/group/JavaCertArgent=3D
ina=3D0D=3D0A =3D0D=3D0AFiles --> contiene archivos de trabajo para =
download=3D0D=3D0A=3D
=3D0D=3D0A Subscribirse enviar mensaje en blanco a: =3D0D=3D0A 	=
=3D0D=3D0A    JavaCer=3D
tArgentina-subscribe@yahoogroups.com=3D0D=3D0A=3D0D=3D0AUML-Argentina=3D0=
D=3D0A---------=3D
---------------=3D0D=3D0A=3D0D=3D0AGrupo de OOP - UML - RUP orientado a =
Java - LINUX=3D
 y Open Source=3D0D=3D0A	=3D0D=3D0A	=
http://groups.yahoo.com/group/UML-Argentina=3D0D=3D
=3D0A =3D0D=3D0AFiles --> contiene archivos de trabajo para =
download=3D0D=3D0A=3D0D=3D0ASu=3D
bscribirse enviar mensaje en blanco a: =3D0D=3D0A 	=3D0D=3D0A    =
UML-Argentina-su=3D
bscribe@yahoogroups.com=3D0D=3D0A=3D0D=3D0AJava-Dinamico=3D0D=3D0A-------=
---------------=3D
-=3D0D=3D0A=3D0D=3D0AGrupo de Java Din=3DE1mico (JSP -Din=3DE1mico + =
Rutirnas Grales + P=3D
ool Conexiones en el =
Context)=3D0D=3D0A=3D0D=3D0Ahttp://groups.yahoo.com/group/Java=3D
-Dinamico=3D0D=3D0A=3D0D=3D0AFiles --> contiene archivos de trabajo para =
download=3D
=3D0D=3D0A =3D0D=3D0A Subscribir enviar mensaje en blanco a : =3D0D=3D0A =
	=3D0D=3D0A    J=3D
ava-Dinamico-subscribe@yahoogroups.com=3D0D=3D0A=3D0D=3D0A---------------=
-----------=3D
---------------------------------------------------------
EMAIL;PREF;INTERNET:jOliveiraAR@yahoo.com.ar
REV:20020919T092545Z
END:VCARD

--------------Boundary-00=_0JG1CV6BWL5IBVWREE6H--